Tin chuyên ngành

THÔNG TƯ SỐ 07/2021/TT-BXD CỦA BỘ XÂY DỰNG

Ngày 30/06/2021 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng. Thông tư số 06/2021/TT-BXD hướng dẫn Nghị định số 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng, quản lý thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Qua đọc các thông tư và các dự thảo ai tinh ý có thể thấy sẽ còn các Thông tư quan trọng nữa như:

– Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. (Thông tư thay thế Thông tư số 26/2016/TT-BXD).

– Thông tư Quy định chi tiết một số nội dung về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. (Thông tư thay thế Thông tư số 09/2019/TT-BXD và Thông tư số 02/2020/TT-BXD)

– Thông tư quy định phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng xây dựng công trình. (thay thế nhiều thông tư, trong đó có nội dung thay thế Thông tư số 15/2019/TT-BXD về giá nhân công, thay thế Thông tư số 17/2019/TT-BXD về đo bóc khối lượng)

– Thông tư ban hành định mức xây dựng. (thay thế Thông tư số 10/2019/TT-BXD ban hành định mức xây dựng và thay thế Thông tư số 16/2019/TT-BXD về định mức chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn…)

– Ngoài ra, chúng ta đều biết là Nghị định số 50/2021/NĐ-CP đã được ban hành sửa đổi, bổ sung Nghị định số 37/2015/NĐ-CP về hợp đồng xây dựng. Nên sẽ còn 1 Thông tư nữa sửa đổi, bổ sung Thông tư số 07/2016/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Như vậy chúng ta mong đợi sẽ có các thông tư sau nữa của Bộ Xây dựng sẽ ban hành:

– Thông tư số 07/2021/TT-BXD

– Thông tư số 08/2021/TT-BXD

– Thông tư số 09/2021/TT-BXD

– Thông tư số 10/2021/TT-BXD

– Thông tư số 11/2021/TT-BXD

Form

Liên hệ & Dự toán

Gửi Yêu Cầu Báo Giá chi tiết cho DONACO. Bạn sẽ nhận được Báo giá xây dựng công trình chi tiết.

Nhập dữ liệu để lập Dự toán chi phí xây dựng công trình, giúp bạn dự trù, quản lý chi phí xây dựng hiệu quả.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐÔNG NAM (DONACO)

Về DONACO

DONACO được thành lập từ tháng 12/2009, trải qua hơn 12 năm xây dựng và phát triển, tập thể Lãnh đạo, Công nhân viên Công ty luôn đoàn kết, phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, luôn lấy sự hài lòng của Quý Đối tác/Khách hàng làm trọng tâm phục vụ.