Tin chuyên ngành

Quy định mới nhất về thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu

Trong đấu thầu luôn cần đảm bảo điều kiện về thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu, đối tượng dự thầu, trường hợp hạn chế đấu thầu. Chúng được quy định tại Luật đấu thầu 2013. Bài viết sau Đông Nam Construction sẽ phân tích cụ thể về những vấn đề này cho các bạn cùng tham khảo.

Khái niệm hồ sơ dự thầu là gì?

Việc đầu tiên trước khi tìm hiểu về vấn đề thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu thì chúng ta phải hiểu được khái niệm hồ sơ dự thầu và những giấy tờ trong bộ hồ sơ này gồm những gì. Theo đó, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong hoạt động xây dựng là toàn bộ những tài liệu do nhà thầu, nhà đầu tư lập ra và gửi đến cho bên mời thầu dựa theo các yêu cầu của hồ sơ bên mời thầu.

Hồ sơ dự thầu bao gồm giấy tờ như sau: Đơn dự thầu, giấy ủy quyền ký đơn dự thầu; thỏa thuận liên danh, bảo đảm dự thầu; tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm; các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ; đề xuất về tài chính; đề xuất về kỹ thuật cùng những thành phần khác thuộc hồ sơ dự thầu.

Nhà thầu cần chuẩn bị bộ hồ sơ dự thầu đầy đủ và đúng quy định pháp luật

Nhà thầu cần chuẩn bị bộ hồ sơ dự thầu đầy đủ và đúng quy định pháp luật

Đánh giá hồ sơ dự thầu dựa theo những nguyên tắc nào?

Ở phần thứ 2 của bài viết về vấn đề “thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu” Đông Nam Construction sẽ cùng bạn tìm hiểu các nguyên tắc để đánh giá hồ sơ này. Nhằm đảm bảo tính khách quan, minh bạch, công bằng thì những cơ quan, cá nhân có thẩm quyền sẽ đánh giá hồ sơ dự thầu theo các quy định của pháp luật. Đó là điều 15 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định về nguyên tắc để đánh giá hồ sơ dự thầu cụ thể như sau:

Những căn cứ nào để đánh giá hồ sơ dự thầu

Việc đánh giá hồ sơ dự thầu chúng ta cần căn cứ vào những thông tin sau: tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ dự thầu đã nộp, yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu và các tài liệu giải thích.

Việc làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu tham gia giúp bảo đảm có thể lựa chọn được những nhà thầu có đầy đủ năng lực và kinh nghiệm cùng các giải pháp khả thi khi thực hiện gói thầu.

Căn cứ để đánh giá hồ sơ dự thầu tại Nghị định 63/2014/NĐ-CP

Căn cứ để đánh giá hồ sơ dự thầu tại Nghị định 63/2014/NĐ-CP

Đánh giá qua hình thức hồ sơ thầu

Việc đánh giá hồ sơ sẽ được thực hiện qua bản chụp. Do đó, nhà thầu sẽ phải chịu trách nhiệm về sự thống nhất giữa bản gốc và bản chụp. Trong trường hợp khi đánh giá có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp, tuy nhiên không dẫn đến sự thay đổi trong thứ tự xếp hạng nhà thầu thì việc đánh giá sẽ được căn cứ vào bản gốc.

Còn trường hợp cũng có sự sai khác giữa bản chụp và bản gốc. Tuy nhiên, sai sót này làm cho kết quả đánh giá trên bản gốc không giống kết quả đánh giá trên bản chụp. Điều này làm thay đổi thứ tự xếp hạng của nhà thầu thì hồ sơ dự thầu của nhà thầu đó bị loại.

Chính vì vậy, việc đánh giá hoàn toàn thực hiện trên bản chụp. Do đó mà các nhà thầu phải lưu ý đảm bảo sao cho bản chụp các tài liệu hồ sơ là chính xác từ bản chính. Điều này sẽ tránh tình trạng hồ sơ bị loại, gây mất thời gian.

Hồ sơ dự thầu hình thức bao gồm bản gốc và bản chụp

Hồ sơ dự thầu hình thức bao gồm bản gốc và bản chụp

Quy định của pháp luật về thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu

Theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu 2013 về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư chúng ta có thể xác định được thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu cụ thể như sau:

Thời gian đối với hình thức đấu thầu trong nước

Theo quy định, thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu sẽ có tối đa là 45 ngày đối với hình thức đấu thầu trong nước. Thời gian này sẽ được tính bắt đầu từ ngày đóng thầu đến ngày phía bên mời thầu trình lên chủ đầu tư phê duyệt kết quả việc lựa chọn nhà thầu. Thời gian này tính cả những ngày nghỉ, ngày lễ tết nếu trùng.

Thời gian đánh giá với hình thức đấu thầu trong nước tối đa là 40 ngày

Thời gian đánh giá với hình thức đấu thầu trong nước tối đa là 40 ngày

Thời gian đánh giá hồ sơ với hình thức đấu thầu quốc tế

Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu quốc tế sẽ dài hơn với tối đa 60 ngày. Khoảng thời gian được tính bắt đầu từ ngày có thời điểm đóng thầu cho đến ngày phía bên mời thầu trình phê duyệt kết quả của việc lựa chọn nhà thầu lên chủ đầu tư. Khoảng thời gian này được tính cả những ngày nghỉ, ngày lễ tết nếu trùng.

Thời gian đánh giá với các gói thầu quy mô nhỏ

Ngoài ra, đối với trường hợp những gói thầu quy mô nhỏ khoảng thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu sẽ ngắn hơn so với các gói thầu lớn. Thời gian sẽ được xác định tối đa là 25 ngày. Cách xác định khoảng thời gian này là từ ngày có thời điểm mở thầu đến ngày bên mời thầu có tờ trình lên chủ đầu tư về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Khoảng thời gian đánh giá hồ sơ được xác định là tính cả các ngày nghỉ hay ngày lễ tết nếu có.

Đấu thầu quy mô nhỏ thì thời hạn tối đa cho việc đánh giá hồ sơ là 25 ngày

Đấu thầu quy mô nhỏ thì thời hạn tối đa cho việc đánh giá hồ sơ là 25 ngày

Quy định về thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng

Trong thông tư 05/2018/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành quy định về thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu đối với những gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Thời gian đánh giá  tối đa là 45 ngày. Khoảng thời gian này được tính kể từ thời gian mở thầu cho đến ngày bên mời thầu trình lên chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

 

Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng tối đa là 45 ngày

Quy định về gia hạn thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu

Vấn đề gia hạn thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu sẽ được thực hiện trong trường hợp quá trình đánh giá có phát sinh thêm nhiều yếu tố phức tạp. Do đó cần thêm thời gian để xác định chính xác, chi tiết về những yếu tố đó.

 Lúc này thời gian đánh giá thể kéo dài thêm. Tuy nhiên, bên mời thầu cần phải đảm bảo rằng việc kéo dài này không được quá 20 ngày. Để có thể đảm bảo được việc thực hiện theo đúng tiến độ thi công của dự án.

Gia hạn thêm thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu không quá 20 ngày

Gia hạn thêm thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu không quá 20 ngày

Lưu ý khi xác định thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu

Khoảng thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu không bao gồm: Thời gian thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; Thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Thời gian thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu và đánh giá đối với hồ sơ đề xuất về kỹ thuật trong gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Trong trường hợp đã kết thúc thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu tối đa kể cả thời gian đã gia hạn. Bên phía mời thầu vẫn chưa đưa ra được quyết định cuối cùng cho việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu. Lúc này, bên mời thầu phải thực hiện công tác báo cáo cho chủ đầu tư, họ sẽ xem xét sau đó quyết định về vấn đề phát sinh này.

Thời gian đánh giá hồ sơ không gồm thời gian thẩm định, phê duyệt

Thời gian đánh giá hồ sơ không gồm thời gian thẩm định, phê duyệt

Kết luận

Bài viết trên đây là toàn bộ chia sẻ của Đông Nam Construction về thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu và các vấn đề liên quan. Những thông tin này hy vọng đã giúp được nhà thầu hiểu được về một phần quan trọng trong quá trình dự thầu. Từ đó, nhà thầu có thể lên kế hoạch về thời gian cho việc dự thầu.

Form

Liên hệ & Dự toán

Gửi Yêu Cầu Báo Giá chi tiết cho DONACO. Bạn sẽ nhận được Báo giá xây dựng công trình chi tiết.

Nhập dữ liệu để lập Dự toán chi phí xây dựng công trình, giúp bạn dự trù, quản lý chi phí xây dựng hiệu quả.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐÔNG NAM (DONACO)

Về DONACO

DONACO được thành lập từ tháng 12/2009, trải qua hơn 12 năm xây dựng và phát triển, tập thể Lãnh đạo, Công nhân viên Công ty luôn đoàn kết, phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, luôn lấy sự hài lòng của Quý Đối tác/Khách hàng làm trọng tâm phục vụ.