Tin chuyên ngành

Giá gói thầu là gì? Quy định về giá gói thầu trong đấu thầu

Một trong những vấn đề được các nhà đầu tư quan tâm nhất trong quá trình đấu thầu đó là giá gói thầu. Vậy giá gói thầu là gì và những quy định về giá gói thầu tại Việt Nam hiện nay như thế nào? Đông Nam Construction sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ những vấn đề này qua bài viết dưới đây.

Định nghĩa gói thầu, giá gói thầu là gì?

Trước khi trả lời cho câu hỏi giá gói thầu là gì chúng ta cần phải hiểu thế nào là gói thầu. Khái niệm gói thầu được quy định tại khoản 22 Điều 4 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13: "Gói thầu là một phần hoặc toàn bộ dự án, dự toán mua sắm; gói thầu có thể gồm những nội dung mua sắm giống nhau thuộc nhiều dự án hoặc là khối lượng mua sắm một lần, khối lượng mua sắm cho một thời kỳ đối với mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung"

Giá gói thầu là giá trị của gói thầu đã được phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu. Nó cũng chính là mức ngân sách tối đa mà chủ đầu tư quyết định chi trả cho gói thầu. Dựa trên cơ sở mức giá định sẵn, việc xem xét phê duyệt trúng thầu sẽ diễn ra nhanh chóng, thuận lợi hơn. 

Giá gói thầu là giá trị gói thầu được phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu
Giá gói thầu là giá trị gói thầu được phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu

Những căn cứ để xác định giá gói thầu

Giá gói thầu được xác định dựa trên các tiêu chí được quy định tại khoản 2, Điều 5 TT 10/2015/TT-BKHĐT như sau: 

- Giá gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư của dự án. Trường hợp dự toán đã được phê duyệt trước khi lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì căn cứ dự toán để lập giá gói thầu. Giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu, kể cả chi phí dự phòng (chi phí dự phòng trượt giá, chi phí dự phòng phát sinh khối lượng và chi phí dự phòng cho các khoản tạm tính (nếu có), phí, lệ phí và thuế. 

- Đối với các gói thầu có thời gian thực hiện hợp đồng ngắn, không phát sinh rủi ro, trượt giá thì chi phí dự phòng được tính bằng không. Chi phí dự phòng do chủ đầu tư xác định theo tính chất từng gói thầu nhưng không được vượt mức tối đa do pháp luật chuyên ngành quy định. Giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

- Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, giá gói thầu được xác định trên cơ sở các thông tin về giá trung bình theo thống kê của các dự án đã thực hiện trong khoảng thời gian xác định; ước tính tổng mức đầu tư theo định mức suất đầu tư; sơ bộ tổng mức đầu tư;

- Trường hợp gói thầu gồm nhiều phần riêng biệt thì nêu rõ giá trị ước tính của từng phần.

Có nhiều căn cứ để xác định giá gói thầu quy định tại luật đấu thầu
Có nhiều căn cứ để xác định giá gói thầu quy định tại luật đấu thầu

Cần lưu những ý gì khi xác định, ghi giá gói thầu?

Pháp luật Việt Nam có những quy định về việc xác định và ghi giá gói thầu. Do đó, khi thực hiện việc này chúng ta cần chú ý một những điều sau đây:

Lưu ý khi xác định giá trị gói thầu

Giá gói thầu cần phải được tính  đúng, tính  đủ toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu. Nó bao gồm cả những loại chi phí như: phí dự phòng, các khoản thu thuế, lệ phí, phí. Chi phí dự phòng sẽ bao gồm các các khoản sau:

  • Phí dự phòng phát sinh khối lượng.
  • Chi phí dự phòng cho vấn đề trượt giá.
  • Chi phí dự phòng cho những khoản tạm tính.

Dựa vào tính chất của gói thầu, chủ đầu tư sẽ xác định chi phí dự phòng. Tuy nhiên chi phí không được vượt quá mức tối đa do pháp luật quy định. Ngoài ra, đối với những gói thầu có thời gian thực hiện hợp đồng ngắn, không xảy ra rủi ro, trượt giá thì có thể không cần đến khoản chi phí dự phòng. 

Giá gói thầu cần phải được xác định đúng, đầy đủ các khoản
Giá gói thầu cần phải được xác định đúng, đầy đủ các khoản

Cách ghi giá gói thầu là gì? Thay đổi, điều chỉnh giá giá gói thầu

Trong trường hợp gói thầu gồm nhiều phần riêng biệt thì phải nêu rõ giá trị ước tính của từng phần. Thời hạn để thực hiện việc cập nhật giá của gói thầu tối đa là 28 ngày tính cho đến trước ngày mở thầu trong trường hợp cần thiết. 

Vấn đề thay đổi và điều chỉnh giá gói thầu được quy định tại khoản 1 Điều 117 Nghị định 63/2014/NĐ-CP. Theo đó, trường hợp có lý do cần thay đổi giá hay nội dung gói thầu thì phải điều chỉnh kế hoạch chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật trước thời điểm mở thầu, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 8 Điều 117 của Nghị định. Những giấy tờ mà chủ đầu tư cần thể hiện rõ giá gói thầu như sau:

  • Tờ trình Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu được soạn theo mẫu số 1 trong phần Phụ lục của Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT. 
  • Bảng tổng hợp kết quả thẩm định nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu soạn thảo theo Mẫu số 2 Báo cáo thẩm định kế hoạch về việc lựa chọn nhà thầu dự án.
  • Phụ lục kế hoạch lựa chọn nhà thầu soạn thảo theo Mẫu số 3 Quyết định phê duyệt về vấn đề lựa chọn kế hoạch nhà thầu.
Thời hạn để thực hiện việc cập nhật giá của gói thầu tối đa là 28 ngày
Thời hạn để thực hiện việc cập nhật giá của gói thầu tối đa là 28 ngày

Ý nghĩa của cách xác định giá gói thầu là gì?

Sau khi đã hiểu về vấn đề giá gói thầu là gì cũng các căn cứ cũng như lưu ý khi xác định giá gói thầu. Ở phần tiếp theo Đông Nam Construction sẽ giúp các bạn tìm hiểu ý nghĩa mà việc xác định giá gói thầu mang lại.

Dựa trên giá trị gói thầu để có thể phân loại gói thầu 

Theo Điều 63 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định về việc phân loại gói thầu thì chính giá trị gói thầu là căn cứ để thực hiện phân loại gói thầu. Cụ thể đối với những gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu > 10 tỷ đồng hoặc những gói thầu hỗn hợp, xây lắp có giá trị gói thầu < 20 tỷ đồng thì sẽ được xác định là gói thầu quy mô nhỏ.

Căn cứ để xác định được giá trị bảo đảm dự thầu

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 11, Luật Đấu thầu 2013 thì giá trị của gói thầu cũng là căn cứ xác định giá trị bảo đảm dự thầu. Giá trị để có thể bảo đảm dự thầu được quy định với một mức xác định với khoảng 1% – 3% giá của gói thầu  phụ thuộc vào quy mô, tính chất của từng gói thầu.

Giá trị của gói thầu cũng là căn cứ xác định giá trị bảo đảm dự thầu
Giá trị của gói thầu cũng là căn cứ xác định giá trị bảo đảm dự thầu

Xác định các gói thầu có trong hạn mức

Hiện nay, giá trị gói thầu là một trong những căn cứ để có thể xác định các gói thầu cung cấp dịch vụ công, sản phẩm có giá gói thầu nằm trong hạn mức thì mới được chỉ định thầu.

Căn cứ để xác định đúng điều kiện trúng thầu

Ngoài ra, giá gói thầu còn là căn cứ để có thể xác định điều kiện trúng thầu. Khi tổ chức xét duyệt đối với những nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, hỗn hợp, mua sắm hàng hóa, xây lắp. Nhà thầu là tổ chức hay cá nhân thì đều phải đảm bảo điều kiện đó là có giá đề nghị trúng thầu < giá gói thầu được phê duyệt.

Căn cứ xác định tình huống phát sinh

Cuối cùng giá gói thầu còn được đưa ra làm căn cứ cho việc xử lý một số các tình huống trong quá trình đấu thầu có thể xảy ra. Nhờ vậy các bên tham gia đấu thầu sẽ phòng tránh được rủi ro cho tổ chức, doanh nghiệp mình. 

Giá gói thầu còn được đưa ra làm căn cứ xác định tình huống phát sinh
Giá gói thầu còn được đưa ra làm căn cứ xác định tình huống phát sinh

Kết luận

Bài viết trên đây của Đông Nam Construction đã mang đến cho bạn đọc các kiến thức cơ bản về giá gói thầu là gì và những vấn đề liên quan. Chúng tôi hy vọng đã giúp cho những nhà đầu tư mới có những hiểu biết ban đầu về việc đấu thầu các dự án.

Form

Liên hệ & Dự toán

Gửi Yêu Cầu Báo Giá chi tiết cho DONACO. Bạn sẽ nhận được Báo giá xây dựng công trình chi tiết.

Nhập dữ liệu để lập Dự toán chi phí xây dựng công trình, giúp bạn dự trù, quản lý chi phí xây dựng hiệu quả.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐÔNG NAM (DONACO)

Về DONACO

DONACO được thành lập từ tháng 12/2009, trải qua hơn 12 năm xây dựng và phát triển, tập thể Lãnh đạo, Công nhân viên Công ty luôn đoàn kết, phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, luôn lấy sự hài lòng của Quý Đối tác/Khách hàng làm trọng tâm phục vụ.