Tin chuyên ngành

Thông tin mới nhất về chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu

Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu là một trong những khoản phí mà bên mời thầu rất quan tâm trong việc đấu thầu. Trong bài viết sau, Đông Nam Construction sẽ chia sẻ những thông tin giúp bạn đọc biết được chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu là bao nhiêu căn cứ theo quy định nào của pháp luật.

Giới thiệu tổng quan về hồ sơ mời thầu

Trước khi chúng ta tìm hiểu về mức chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu thì trước tiên chúng ta cùng tìm hiểu về việc thẩm định hồ sơ này là gì? Nó bao gồm những nội dung nào?

Khái niệm thẩm định hồ sơ mời dự thầu

Thẩm định hồ sơ mời thầu là được hiểu đơn giản là quá trình Tổ thẩm định tiến hành việc xem xét, đánh giá và đưa ra kết luận đối với hồ sơ mời dự thầu. Điều này để làm cơ sở cho việc xem xét và phê duyệt hồ sơ thẩm định. Những thành viên trong Tổ thẩm định phải là những người có trình độ, chuyên môn cũng như kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu trong Thông tư 19/2015/TT – BKHĐT.

Thẩm định hồ sơ mời thầu là quá trình Tổ thẩm định xem xét, đánh giá hồ sơ

Thẩm định hồ sơ mời thầu là quá trình Tổ thẩm định xem xét, đánh giá hồ sơ

Nội dung cơ bản của thẩm định hồ sơ mời dự thầu

Những nội dung thẩm định hồ sơ mời dự thầu được quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 75 Nghị định 25/2020/NĐ-CP có hiệu lực ngày 20/04/2020. Cụ thể với những nội dung sau đây:

  • Việc kiểm tra các tài liệu là căn cứ để lập hồ sơ yêu cầu; hồ sơ mời thầu.
  • Kiểm tra mức độ phù hợp của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu so với mục tiêu, quy mô, phạm vi của công việc, thời gian thực hiện dự án. Sự phù hợp của hồ sơ được so với các quy định của pháp luật về đấu thầu và những quy định của pháp luật khác có liên quan;
  • Xem xét, đánh giá về các ý kiến khác nhau giữa các tổ chức, cá nhân tham gia việc lập hồ sơ mời thầu và hồ sơ yêu cầu;
  • Ngoài ra, còn kiểm tra đánh giá các nội dung liên quan khác liên quan.

Nội dung thẩm định hồ sơ dự thầu quy định tại Nghị định 25/2020/NĐ-CP

Nội dung thẩm định hồ sơ dự thầu quy định tại Nghị định 25/2020/NĐ-CP

Căn cứ pháp lý để tính chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu

Hiện nay, cơ sở pháp lý của việc xác định chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu được quy định cụ thể, chi tiết trong các văn bản dưới đây:

  • Văn bản Luật Đấu thầu năm 2013;
  • Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về việc lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư do Chính phủ ban hành vào ngày 26 tháng 06 năm 2014;
  • Thông tư 190/2015/TT-BTC quy định về việc quản lý và sử dụng chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu cho những dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ. Thông tư này do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành vào ngày 17 tháng 11 năm 2015.

Cần dựa vào căn cứ pháp lý tính chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu

Cần dựa vào căn cứ pháp lý tính chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu

Mức chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu được xác định như thế nào?

Tại Điều 9 Nghị định 64/2014/NĐ-CP quy định về mức chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu. Nội dung quy định mức chi phí này cụ thể như sau:

Mức giá bán của hồ sơ mời thầu

Hồ sơ mời thầu có mức giá bán do chủ đầu tư quyết định và tuỳ thuộc vào tính chất cũng như quy mô của gói thầu. Đối với trường hợp hình thức đấu thầu quốc tế, mức giá bán hồ sơ sẽ tuân thủ đúng theo thông lệ đấu thầu quốc tế. Còn trong trường hợp đấu thầu trong nước thì hồ sơ yêu cầu sẽ có mức giá tối đa là 1.000.000 đồng và hồ sơ mời thầu sẽ có mức giá tối đa là 2.000.000 đồng.

Chủ đầu tư quyết định giá bán của hồ sơ mời thầu

Chủ đầu tư quyết định giá bán của hồ sơ mời thầu

Chi phí lập và thẩm định của hồ sơ mời quan tâm, mời sơ tuyển

Chi phí để có thể lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 30.000.000 đồng. Mức chi phí này được xác định bằng công thức 0.05% giá của gói thầu. Chi phí thẩm định của hồ sơ này nằm trong khoảng từ 1.000.000 đồng đến khoảng 30.000.000 đồng.

Chi phí lập và thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển

Chi phí lập và thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển

Chi phí lập và thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

Đối với hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mức chi phí lập hồ sơ sẽ được xác định bằng 0,1% tổng giá trị của gói thầu. Mức giá này buộc nằm trong khoảng từ 1.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Mức chi phí để có thể thực hiện thẩm định hồ sơ mời thầu và hồ sơ yêu cầu tối thiểu sẽ là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng. Nó có thể được xác định bằng 0.05% tổng giá trị của gói thầu.

Mức chi phí lập và thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

Mức chi phí lập và thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

Chi phí dùng cho việc đánh giá loại hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất

Mức giá dùng cho việc đánh giá các loại hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự tuyển sẽ nằm trong khoảng từ 1.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng. Chi phí này sẽ được xác định bằng 0.05% giá trị của gói thầu.

Còn đối với hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thì chi phí dùng cho việc đánh giá loại hồ sơ này sẽ được xác định bằng công thức 0,1% giá trị của gói thầu. Mặc dù vậy nhưng mức chi phí buộc phải nằm trong khoảng từ tối thiểu 1.000.000 đồng đến tối đa 50.000.000 đồng.

Mức giá đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự tuyển bằng 0.05% giá trị gói thầu

Mức giá đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự tuyển bằng 0.05% giá trị gói thầu

Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư

Mức chi phí dùng cho việc thẩm định hồ sơ mời thầu được xác định bằng 0.05% tổng giá trị của gói thầu. Lưu ý chi phí này vẫn được tính kể cả trong trường hợp không lựa chọn được nhà thầu. Tuy nhiên; mức giá thẩm định kết quả luôn nằm trong khoảng từ 1.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Tóm lại, đối với hồ sơ mời thầu và hồ sơ yêu cầu thì mức giá lập hồ sơ sẽ được xác định bằng 0,1% giá trị của gói thầu. Tuy nhiên mức giá sẽ nằm trong khoảng tối thiểu là 1.000.000 đồng đến tối đa là 50.000.000 đồng. Chi phí để thẩm định hồ sơ ở trong khoảng tối thiểu 1.000.000 đồng và tối đa 50.000.000 đồng, công thức xác định sẽ bằng 0.05% giá trị gói thầu.

Chi phí thẩm định kết quả chọn nhà thầu bằng 0.05% giá trị  gói thầu

Chi phí thẩm định kết quả chọn nhà thầu bằng 0.05% giá trị  gói thầu

Những trường hợp nào thì được miễn chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu?

Theo pháp luật hiện hành của Việt Nam về đấu thầu thì chưa có quy định nào về các trường hợp không phải trả chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu. Bởi vậy, trong quá trình tham gia đấu thầu, các nhà thầu và nhà đầu tư nên tìm hiểu và tuân thủ đầy đủ việc nộp các mức giá thẩm định hồ sơ mời thầu cũng như các loại chi phí khác theo đúng quy định. Nếu chưa hiểu rõ về quy trình, thủ tục, tốt nhất nên nhờ đến sự hỗ trợ của đơn vị pháp lý để tiết kiệm tối ưu chi phí.

Hiện này chưa có quy định về việc miễn chi phí thẩm định

Hiện này chưa có quy định về việc miễn chi phí thẩm định

Kết luận

Trên đây là toàn bộ những thông tin mà Đông Nam Construction muốn chia sẻ với bạn đọc về chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu. Mức chi phí này được quy định rõ ràng tại các điều khoản của pháp luật Việt Nam. Do đó nhà thầu, nhà đầu tư cần phải thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ của mình trong quá trình đấu thầu.

Form

Liên hệ & Dự toán

Gửi Yêu Cầu Báo Giá chi tiết cho DONACO. Bạn sẽ nhận được Báo giá xây dựng công trình chi tiết.

Nhập dữ liệu để lập Dự toán chi phí xây dựng công trình, giúp bạn dự trù, quản lý chi phí xây dựng hiệu quả.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐÔNG NAM (DONACO)

Về DONACO

DONACO được thành lập từ tháng 12/2009, trải qua hơn 12 năm xây dựng và phát triển, tập thể Lãnh đạo, Công nhân viên Công ty luôn đoàn kết, phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, luôn lấy sự hài lòng của Quý Đối tác/Khách hàng làm trọng tâm phục vụ.