Tin chuyên ngành

Chỉ định thầu là gì? Quy định của pháp luật về chỉ định thầu

Hiện nay, chỉ định thầu là một hình thức quen thuộc trong hoạt động đấu thầu. Tuy nhiên, để thực hiện hoạt động này phải đáp ứng một số điều kiện theo quy định của pháp luật Nhà Nước. Bài viết dưới đây Đông Nam Construction sẽ giúp bạn hiểu rõ các vấn đề liên quan đến chỉ định thầu nhé.

Chỉ định thầu có nghĩa là gì?

Hiện nay, rất nhiều người vẫn chưa hiểu rõ và băn khoăn không biết chỉ định thầu là gì? Theo đó, chỉ định thầu là một hình thức lựa chọn nhà thầu được quy định rõ trong Luật Đấu thầu 2013. Thực tế cho thấy, thủ tục chọn nhà thầu khá đơn giản, thực hiện trong thời gian ngắn.

Bởi vậy, nhiều chủ đầu tư muốn áp dụng chỉ định thầu nhằm đẩy nhanh tiến độ của dự án/gói thầu. Đồng thời cũng có thể giảm bớt rủi ro tiềm ẩn cho chủ đầu tư trong quá trình làm việc.

Chỉ định thầu là một hình thức lựa chọn nhà thầu

Chỉ định thầu là một hình thức lựa chọn nhà thầu

Chỉ định thầu được áp dụng cho trường hợp nào?

Điều 22 Luật đấu thầu 2013 quy định rõ, hình thức chỉ định thầu diễn ra nhanh gọn, tiết kiệm thời gian và chi phí cho các bên tham gia. Tuy nhiên, nó chỉ được áp dụng trong các trường hợp như sau:

Gói thầu khắc phục hậu quả do sự cố

Gói thầu để khắc phục hậu quả do các sự cố bất khả kháng, liên quan đến bí mật quốc gia. Trường hợp khẩn cấp với gói thầu về thuốc, vật tư y tế hóa chất. Hoặc trường hợp tránh làm ảnh hưởng đến công trình liền kề, gây hại tới tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân.

Gói thầu cần thực hiện khẩn cấp về quốc gia

Gói thầu cần thực hiện khẩn cấp có liên quan đến bảo vệ chủ quyền, biên giới quốc gia và vùng biển - hải đảo. Đây là một trong những trường hợp quan trọng cần chỉ định thầu nhanh chóng, đúng quy định.

Chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu cần thực hiện khẩn cấp về quốc gia

Chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu cần thực hiện khẩn cấp về quốc gia

Gói thầu liên quan đến công nghệ, bản quyền

Áp dụng cho các gói thầu cần đảm bảo tính thương tích có liên quan tới công nghệ, bản quyền mà không mua được từ nhà thầu khác. Chẳng hạn như gói thầu về dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hóa. Những gói thầu về lĩnh vực nghiên cứu, thử nghiệm hay bản quyền sở hữu trí tuệ.

Gói thầu được chỉ định cho bản quyền tác giả

Gói thầu về việc cung cấp dịch vụ tư vấn, lập báo cáo nghiên cứu khả năng thiết kế - thi công được chỉ định cho tác giả khi họ đáp ứng đủ điều kiện năng lực. Gói thầu thi công những tác phẩm nghệ thuật, tượng đài, bức phù điêu, tranh ảnh gắn liền với bản quyền tác giả.

Gói thầu của đơn vị chuyên ngành

Gói thầu thuộc sự quản lý của đơn vị chuyên ngành liên quan tới việc di dời công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Gói thầu tìm kiếm và triệt phá bom mìn, vật nổ để chuẩn bị, san lấp mặt bằng thi công.

Gói thầu cung cấp dịch vụ công, các loại sản phẩm

Gói thầu cung cấp các loại sản phẩm hay dịch vụ công và các gói thầu có giá thành nằm trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu như: Gói thầu về cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, dịch vụ công với mức giá không vượt quá 500 triệu VNĐ. Các gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, mua thuốc, mua vật tư y tế hay sản phẩm công với chi phí dưới 1 tỷ VNĐ.

Gói thầu cung cấp dịch vụ công, các loại sản phẩm

Gói thầu cung cấp dịch vụ công, các loại sản phẩm

Khi nào chỉ định thầu được áp dụng cho nhà đầu tư?

Căn cứ vào quy định tại Khoản 4, Điều 22, Luật đấu thầu năm 2013 và nội dung Hướng dẫn tại Khoản 3, Điều 9, Nghị định 25/2020/NĐ-CP thì chỉ định thầu được áp dụng cho nhà đầu tư trong các trường hợp gồm:

  • Trường hợp gói thầu chỉ có một nhà đầu tư đăng ký và đáp ứng đủ yêu cầu hoặc duy nhất một nhà đầu tư trúng vòng sơ tuyển.
  • Gói thầu liên quan tới những vấn đề đặc thù như: bí mật thương mại hay công nghệ, sở hữu trí tuệ. Hoặc chỉ có một nhà đầu tư có khả năng thực hiện vấn đề thu xếp vốn.
  • Dự án do nhà đầu tư đề xuất có thể đáp ứng yêu cầu thực hiện dự án một các khả thi và hiệu quả. Gói thầu liên quan đến mục tiêu bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới, hải đảo theo quy định.

Chỉ định thầu được áp dụng cho nhà đầu tư trong từng trường hợp

Chỉ định thầu được áp dụng cho nhà đầu tư trong từng trường hợp

Điều kiện về chỉ định thầu cần đáp ứng những gì?

Tại Khoản 2 Điều 22 Luật đấu thầu năm 2013 quy định về chỉ định thầu: Ngoại trừ các gói thầu để khắc phục hậu quả do sự cố bất khả kháng, liên quan đến bí mật quốc gia. Trường hợp khẩn cấp với gói thầu về thuốc, vật tư y tế, hóa chất. Trường hợp tránh gây tác động đến công trình liền kề, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng và tài sản của người dân. Thì đối với những gói thầu khác đều phải đáp ứng đủ các điều kiện bao gồm:

Thứ nhất, ngoài những gói thầu tư vấn cần chuẩn bị dự án, gói thầu chìa khóa trao tay, gói thầu EP, EC, EPC thì các gói thầu còn lại nhất định phải có phê duyệt đầu tư, kế hoạch chọn nhà thầu hoặc dự toán phê duyệt.

Thứ hai, thời gian tiến hành chỉ định thầu không quá 45 ngày. Tính kế từ ngày hồ sơ được phê duyệt đến ngày hợp đồng được ký kết. Những gói thầu quy mô lớn, tính chất phức tạp hơn thì thời gian chỉ định thầu sẽ không quá 90 ngày.

Thứ ba, đơn vị được đề nghị chỉ định thầu cần có tên trong hệ thống cơ sở dữ liệu về đấu thầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đối với những trường hợp đủ điều kiện chỉ định thầu nhưng đồng thời vẫn có thể áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu khác thì nên đưa ra quyết định lựa chọn sao cho đúng đắn.

Tất cả các gói thầu đều cần đáp ứng các điều kiện chỉ định thầu

Tất cả các gói thầu đều cần đáp ứng các điều kiện chỉ định thầu

Quy định về hạn mức chỉ định thầu theo pháp luật

Thực tế, đa số các gói thầu được xây dựng, lập kế hoạch chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu. Các trường hợp nằm trong hạn mức chỉ định thầu đã được quy định trong nội dung Điều 54 Nghị định 63/2014/NĐ-CP như sau:

  • Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công thì hạn mức quy định là không quá 500 triệu VNĐ.
  • Đối với gói thầu mua hàng hóa, xây lắp, mua thuốc, các loại vật tư y tế hay mua sản phẩm công thì hạn mức không vượt quá 1 tỷ VNĐ.
  • Đối với các gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên có hạn mức dưới 100 triệu VNĐ.

Hạn mức chỉ định thầu đã được quy định rõ cho từng trường hợp

Hạn mức chỉ định thầu đã được quy định rõ cho từng trường hợp

Những điều kiện thực hiện khi được chỉ định thầu

Theo quy định của pháp luật, các gói thầu, nhà thầu phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện, yêu cầu đề ra. Sau đó họ mới có thể được phép chỉ định thầu. Theo  Điều 54 Nghị định 63/2014/NĐ-CP, điều kiện để được chỉ định thầu sẽ bao gồm những nội dung quan sau dưới đây:

  • Nhà thầu phải đảm bảo được đúng tiến độ, thời gian triển khai cũng như hình thức chỉ định thầu.
  • Lên kế hoạch một cách cụ thể, chi tiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi để nhanh chóng lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.
  • Nhà thầu tiến hành dự án cần được chỉ định. Đồng thời, danh sách thầu phải là những đơn vị có tên trong cơ sở dữ liệu theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề ra.
  • Tất cả quy trình đấu thầu, tiến hành chỉ định thầu phải tuân thủ quy định của pháp luật, nhà nước. Như vậy mới có thể đảm bảo đúng giá trị pháp lý cho từng gói thầu, dự án.

Các gói thầu, nhà thầu phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo pháp luật

Các gói thầu, nhà thầu phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo pháp luật

Kết luận

Như vậy bài viết trên đây Đông Nam Construction đã chia sẻ đến bạn đọc những thông tin về chỉ định thầu. Mọi vấn đề liên quan đến hình thức lựa chọn nhà thầu này đã được pháp luật quy định rõ. Bởi vậy các chủ đầu tư, nhà thầu nên tham khảo kỹ lưỡng để có sự chuẩn bị tốt nhất cho mình.

Form

Liên hệ & Dự toán

Gửi Yêu Cầu Báo Giá chi tiết cho DONACO. Bạn sẽ nhận được Báo giá xây dựng công trình chi tiết.

Nhập dữ liệu để lập Dự toán chi phí xây dựng công trình, giúp bạn dự trù, quản lý chi phí xây dựng hiệu quả.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐÔNG NAM (DONACO)

Về DONACO

DONACO được thành lập từ tháng 12/2009, trải qua hơn 12 năm xây dựng và phát triển, tập thể Lãnh đạo, Công nhân viên Công ty luôn đoàn kết, phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, luôn lấy sự hài lòng của Quý Đối tác/Khách hàng làm trọng tâm phục vụ.