Tin chuyên ngành

Quy trình chào hàng cạnh tranh mới nhất năm 2022

Chào hàng cạnh tranh là một hình thức đấu thầu được áp dụng phổ biến hiện nay. Vậy chào hàng cạnh tranh là gì, báo giá cạnh tranh là gì, hồ sơ chào hàng gồm những gì và thực hiện theo quy trình ra sao? Cùng theo dõi những chia sẻ của Đông Nam Construction về vấn đề này dưới đây nhé.

Khái niệm chào hàng cạnh tranh là gì?

Chào hàng cạnh tranh là một trong các hình thức đấu thầu phổ biến hiện nay được áp dụng đối với những gói thầu có hạn mức theo quy định trong Luật Đấu thầu 2013.  Chào hàng cạnh tranh thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Gói thầu cung cấp thực hiện dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản
 • Gói thầu mua sắm hàng hoá thông dụng và sẵn có trên thị trường, có những đặc tính quy định về kỹ thuật và chất lượng
 • Gói thầu dùng để xây lắp công trình đã có bản vẽ thi công được phê duyệt.

Chào hàng cạnh tranh là một trong các hình thức đấu thầu phổ biến

Chào hàng cạnh tranh là một trong các hình thức đấu thầu phổ biến

Điều kiện để được phép áp dụng đấu thầu chào hàng cạnh tranh

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 23 của Luật Đấu thầu, chào hàng cạnh tranh chỉ được phép áp dụng nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

 • Có kế hoạch cụ thể lựa chọn nhà thầu và được phê duyệt.
 • Có dự toán và được phê duyệt theo quy định.
 • Đã được bố trí vốn theo yêu cầu và đảm bảo tiến độ thực hiện gói thầu.

Chào hàng cạnh tranh được áp dụng khi có kế hoạch, nguồn tài chính

Chào hàng cạnh tranh được áp dụng khi có kế hoạch, nguồn tài chính

Hồ sơ chào giá cạnh tranh bao gồm những gì?

Tùy theo từng loại gói thầu khác nhau mà các nhà thầu cần chuẩn bị hồ sơ chào giá cạnh tranh. Một hồ sơ chào hàng cạnh tranh thường gồm những nội dung sau:

Đối với những gói thầu xây lắp cơ bản

 • Đơn chào giá.
 • Bảng giá dự thầu thực hiện trên webform.
 • Bảng đề thực hiện xuất nhân sự chủ chốt.
 • Bảng đề xuất tiến độ thực hiện gói thầu.
 • Những cam kết khi thực hiện gói thầu xây lắp.

Đối với các gói thầu thực hiện mua sắm hàng hóa

 • Đơn chào giá.
 • Bảng giá dự thầu của gói thầu.
 • Bảng giá các dịch vụ liên quan của gói thầu.
 • Bảng đề xuất tiến độ thực hiện gói thầu cụ thể.

Đối với những gói thầu phi tư vấn

 • Đơn chào giá.
 • Bảng giá tham gia dự thầu.
 • Bảng đề xuất tiến độ thực hiện gói thầu.

Hồ sơ chào giá cạnh tranh bao gồm đơn chào giá, bảng giá

Hồ sơ chào giá cạnh tranh bao gồm đơn chào giá, bảng giá

Quy trình chào hàng cạnh tranh mới nhất hiện nay

Theo Điều 23 của Luật Đấu thầu và Điều 57 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP, chào hàng cạnh tranh được thực hiện theo hai hình thức, đó là: chào hàng cạnh tranh thông thường và chào hàng cạnh tranh rút gọn. Dưới đây là quy trình chào hàng cạnh tranh theo 2 hình thức này

Quy trình chào hàng cạnh tranh theo hình thức thông thường

Điều 58 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP, quy định chào hàng cạnh tranh theo hình thức thông thường như sau:

Bước 1: Chuẩn bị các bước lựa chọn nhà thầu

 • Lập hồ sơ yêu cầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP.
 • Thẩm định và phê duyệt hồ sơ theo quy định tại Điều 105 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP. Trong đó việc phê duyệt hồ sơ cần phải thực hiện bằng văn bản và theo căn cứ vào tờ trình phê duyệt, báo cáo thẩm định.

Đầu tiên là bước thẩm định hồ sơ theo quy định

Đầu tiên là bước thẩm định hồ sơ theo quy định

Bước 2: Tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu

 • Bên mời thầu thực hiện đăng tải thông báo hồ sơ mời thầu chào hàng cạnh tranh theo quy định tại Nghị định 63/2014/NĐ-CP.
 • Nhà thầu nộp hồ sơ bằng cách gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho bên mời thầu. Trong đó, mỗi nhà thầu lưu ý chỉ được nộp một hồ sơ đề xuất
 • Bên mời thầu chịu trách nhiệm về việc bảo mật các thông tin trong hồ sơ đề xuất của từng nhà thầu.
 • Hết thời gian nộp hồ sơ, bên mời thầu mở các hồ sơ đề xuất và lập biên bản mở thầu gồm các nội dung: tên nhà thầu, báo giá cạnh tranh, thời gian của hồ sơ; giá trị, thời gian có hiệu lực của dự thầu…

Bước 3: Đánh giá hồ sơ đề xuất và thực hiện thương thảo hợp đồng

 • Bên mời thầu thực hiện đánh giá các hồ sơ đề xuất được nộp theo yêu cầu.
 • Bên mời thầu so sánh chào giá cạnh tranh của các hồ sơ đề xuất để xác định hồ sơ đề xuất có giá chào thấp nhất. Nhà thầu có giá chào thấp nhất sẽ được mời vào thương thảo hợp đồng.
 • Bên mời thầu thực hiện thương thảo hợp đồng thực hiện theo quy định tại Điều 19 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

Đánh giá hồ sơ đề xuất và thực hiện thương thảo hợp đồng

Đánh giá hồ sơ đề xuất và thực hiện thương thảo hợp đồng

Bước 4: Bên mời thầu thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả

Bên mời thầu thực hiện việc trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu theo Điều 20 Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

Bước 5: Hoàn thiện và thực hiện ký kết hợp đồng

Hợp đồng ký kết giữa các bên mời thầu và nhà thầu phải phù hợp với quyết định phê duyệt kết quả của chào hàng cạnh tranh. Đặc biệt là biên bản thương thảo hợp đồng, hồ sơ đề xuất, hồ sơ yêu cầu và các tài liệu có liên quan khác.

Hoàn thiện hợp đồng ký kết giữa các bên mời thầu và nhà thầu

Hoàn thiện hợp đồng ký kết giữa các bên mời thầu và nhà thầu

Quy trình chào hàng cạnh tranh cụ thể theo hình thức rút gọn

Quy trình chào hàng cạnh tranh theo hình thức rút gọn được thực hiện theo Điều 59 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP. Quy trình cụ thể thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị và thực hiện gửi bản yêu cầu báo giá

 • Bên mời thầu sẽ chuẩn bị bản yêu cầu báo giá, gồm các nội dung về phạm vi công việc, các yêu cầu kỹ thuật khi thực hiện; thời gian thực hiện bản báo giá; thời gian chuẩn bị và nộp báo giá với nhà cung cấp dịch vụ.
 • Sau khi bản báo giá được phê duyệt, bên mời thầu sẽ đăng tải thông tin rộng rãi để thông báo mời chào hàng. Hoặc có phương thức mời chào hàng riêng, nhưng cần đảm bảo có 3 nhà thầu có khả năng thực hiện.

Bên mời thầu chuẩn bị và thực hiện gửi bản yêu cầu báo giá

Bên mời thầu chuẩn bị và thực hiện gửi bản yêu cầu báo giá

Bước 2: Nộp hồ sơ và tiếp nhận bản báo giá

 • Sau khi nhận thông tin về gói thầu qua bên mời thầu. Nhà thầu chuẩn bị bản báo giá theo yêu cầu và gửi bản báo giá cho bên mời thầu.
 • Khi nhận được bản báo giá của nhà thầu, bên mời thầu có trách nhiệm bảo mật thông tin trong bản báo giá.
 • Khi hết thời hạn nộp báo giá, bên mời thầu sẽ đóng thầu và ghi nhận những hồ sơ đã gửi đến mình.

Bước 3:  Đánh giá cụ thể các báo giá

 • Dựa vào các bản báo giá, thông tin nhà thầu đã nhận được thì bên mời thầu sẽ so sánh các bản báo giá theo các yêu cầu đã đề ra trước đó.
 • Tiếp nhận các thông tin về giá sau khi sửa lỗi và lựa chọn nhà thầu có bản giá thấp nhất.

Bên mời thầu so sánh các bản báo giá của nhà thầu theo các yêu cầu

Bên mời thầu so sánh các bản báo giá của nhà thầu theo các yêu cầu

Bước 4: Thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả 

 • Trên cơ sở các bản báo giá mà nhà thầu gửi đến bên mời thầu. Bên mời thầu sẽ thực hiện các bước đánh giá cụ thể về từng hồ sơ dự thầu.
 • Khi lựa chọn được nhà thầu, bên mời thầu cần phải thẩm định kết quả trước và phê duyệt kết quả bằng văn bản cụ thể.

Bước 5: Hoàn thiện và thực hiện ký kết hợp đồng

 • Sau khi thương thảo đầy đủ các điều khoản thì 2 bên tiến hành ký kết hợp đồng.
 • Hợp đồng ký kết phải thực hiện theo đúng kết quả chào hàng cạnh tranh, biên bản thương thảo và các loại văn bản có liên quan khác.

Hai bên ký kết hợp đồng thực hiện theo đúng kết quả chào hàng cạnh tranh

Hai bên ký kết hợp đồng thực hiện theo đúng kết quả chào hàng cạnh tranh

Kết luận

Trên đây là những chia sẻ của Đông Nam Construction về quy trình chào hàng cạnh tranh. Trong quá trình tìm hiểu vấn đề, nếu các bạn có thắc mắc hay cần tìm hiểu thêm thông tin gì, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn, giải đáp nhanh nhất.

Form

Liên hệ & Dự toán

Gửi Yêu Cầu Báo Giá chi tiết cho DONACO. Bạn sẽ nhận được Báo giá xây dựng công trình chi tiết.

Nhập dữ liệu để lập Dự toán chi phí xây dựng công trình, giúp bạn dự trù, quản lý chi phí xây dựng hiệu quả.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐÔNG NAM (DONACO)

Về DONACO

DONACO được thành lập từ tháng 12/2009, trải qua hơn 12 năm xây dựng và phát triển, tập thể Lãnh đạo, Công nhân viên Công ty luôn đoàn kết, phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, luôn lấy sự hài lòng của Quý Đối tác/Khách hàng làm trọng tâm phục vụ.