Tin chuyên ngành

BỘ XÂY DỰNG: KIỂM TRA CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị ký Quyết định số 566/QĐ-BXD ngày 01/7/2022 ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về quản lý hoạt động xây dựng tại các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Yên, Bình Định, Kiên Giang và An Giang.

Theo đó, Bộ Xây dựng sẽ thành lập đoàn kiểm tra và làm việc với Sở Xây dựng, Ban quản lý dự án chuyên ngành, đơn vị tư vấn, thi công xây dựng và một số đơn vị có liên quan khác tại các địa phương.

Đợt kiểm tra việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về quản lý hoạt động xây dựng lần này nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được. Đồng thời chỉ ra những mặt hạn chế, yếu kém, những khó khăn, vướng mắc trong quản lý Nhà nước về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; cấp giấy phép xây dựng; khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng; quản lý năng lực hoạt động xây dựng. Từ đó kịp thời chấn chỉnh và đề xuất những giải pháp để hoàn thiện các quy định, tổ chức thực hiện, quản lý hiệu quả hoạt động xây dựng.

Ngoài ra, đây cũng là dịp để nâng cao vai trò, trách nhiệm các Sở, ngành tại địa phương về công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động xây dựng đáp ứng với tình hình thực tiễn, cũng như những yêu cầu mới trong giai đoạn tới.

Các nội dung kiểm tra của Bộ Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng được chú trọng vào nội dung chính sau:

Kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình; tham gia thẩm định các dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật.

Kiểm tra, hướng dẫn công tác thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; chủ trì tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

Kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng quan trọng, công trình trọng điểm quốc gia theo quy định của pháp luật.

Kiểm tra, hướng dẫn việc cấp, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng theo giấy phép xây dựng.

Kiểm tra, hướng dẫn việc cấp, thu hồi giấy phép hoạt động xây dựng cho các nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

Kiểm tra, hướng dẫn việc tổ chức sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân và chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho các tổ chức và quản lý các loại chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ hoạt động xây dựng.

Kiểm tra, hướng dẫn việc quản lý cơ sở dữ liệu, cập nhật đăng tải và cung cấp thông tin về năng lực của các tổ chức, cá nhân hành nghề xây dựng.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu việc kiểm tra phải thực hiện nghiêm túc, khách quan, trung thực, không gây trở ngại đến hoạt động của các đơn vị. Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị để bảo đảm việc kiểm tra mang tính toàn diện, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm trong kiểm tra.

Nguồn: https://baoxaydung.com.vn/

Form

Liên hệ & Dự toán

Gửi Yêu Cầu Báo Giá chi tiết cho DONACO. Bạn sẽ nhận được Báo giá xây dựng công trình chi tiết.

Nhập dữ liệu để lập Dự toán chi phí xây dựng công trình, giúp bạn dự trù, quản lý chi phí xây dựng hiệu quả.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐÔNG NAM (DONACO)

Về DONACO

DONACO được thành lập từ tháng 12/2009, trải qua hơn 12 năm xây dựng và phát triển, tập thể Lãnh đạo, Công nhân viên Công ty luôn đoàn kết, phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, luôn lấy sự hài lòng của Quý Đối tác/Khách hàng làm trọng tâm phục vụ.