Dự án

QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Tư vấn lập Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật Xây dựng mô hình Nhà giàn DKI huấn luyện tại bờ/Tiểu đoàn DKI-Vùng 2 Hải Quân

Tư vấn lập Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật Xây dựng mô hình Nhà giàn DKI huấn luyện tại bờ/Tiểu đoàn DKI-Vùng 2 Hải Quân

Tư vấn lập Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật Xây dựng mô hình Nhà giàn DKI huấn luyện tại bờ/Tiểu đoàn DKI-Vù...

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐÔNG NAM (DONACO)

Về DONACO

DONACO được thành lập từ tháng 12/2009, trải qua hơn 12 năm xây dựng và phát triển, tập thể Lãnh đạo, Công nhân viên Công ty luôn đoàn kết, phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, luôn lấy sự hài lòng của Quý Đối tác/Khách hàng làm trọng tâm phục vụ.